Pentru solutionarea unui litigiu cu HOLFIN INSURANCE REINSURANCE BROKER S.A.  in calitate de companie de brokeraj sau cu o societate de asigurar,i aveti posibilitatea sa va adresati entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor (denumita in continuare SAL-FIN). Aceasta structură a fost creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (denumita in continuare ASF), conform Regulamentului ASF nr. 4/2016, cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar.

Misiunea SAL-Fin este de a organiza solutionarea extrajudiciara a disputelor financiare nonbancare, interne sau transfrontaliere, in materie de consum. Conciliatorii SAL-FIN din domeniul financiar nonbancar cu experienta in mediere, negociere sau arbitraj pot propune sau impune o varianta de solutionare a litigiului in mod echilibrat, impartial, intr-un termen rezonabil si fara costuri pentru consumatori.

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/ comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-Fin in scris, direct la sediul SAL-Fin din Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti, prin posta la aceeasi adresa sau prin mijloace electronice de comunicare la adresa de e-mail office@salfin.ro si la numerele de fax 021.659.60.51 sau 021.659.64.36.

Informatii complete despre procedura privind solutionarea alternativa a litigiilor, activitatea desfasurata de entitatea SAL-FIN, cat si regulamentul privind organizarea si functionarea entitatii SAL-FIN, pot fi obtinute la adresa de internet: www.salfin.ro.